Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học Công nghệ

Nghị định 08/2014/NĐ-CP ký ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

>> Tải nội dung Thông tư

Advertisement

No comments.

Leave a Reply