Các doanh nghiệp ươm tạo

Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ-Trường ĐHCT trao tặng “Chìa khóa vào Vườn ươm” của  cho 03 doanh nghiệp đầu tiên là:

- Công ty TNHH Quốc Hải,

- Công ty chế biến thực phẩm Năm Thụy,

- Công ty TNHH MTV Bà Giáo Khỏe 55555.