81

Bài đăng trên Báo Cần Thơ: “Ươm mầm” doanh nghiệp công nghệ

  Các trung tâm ươm tạo doanh nghiệp (ƯTDN) hay vườn ươm doanh nghiệp (DN) xuất hiện ngày càng nhiều tại các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Phát triển các kết quả nghiên cứu khoa học, ... Continue Reading →