1. Hội đồng quản trị

Gồm đại diện Ban giám hiệu trường Đại học Cần Thơ

Nhiệm vụ chính:

-     Ra các quyết định chiến lược.

-     Bổ nhiệm Giám đốc điều hành.

-     Phê duyệt các nguồn quỹ của Trung tâm

 2. Ban giám đốc

Bao gồm giám đốc điều hành; quản lý phụ trách cơ sở hạ tầng và các tiện ích; quản lý quy trình ươm tạo; quản lý bộ phận kinh doanh và phát triển.

-  Giám đốc điều hành c ó nhiệm vụ báo cáo trực tiếp cho Hội đồng quản trị; các quản lý phụ trách từng bộ phận báo cáo trực tiếp cho Giám đốc điều hành.

-  Ra quyết định và điều hành các hoạt động của Trung tâm.

-  Hoạch định chiến lược cho sự phát triển và liên kết mạng lưới trong tương lai

3. Hội đồng tư vấn

Là mạng lưới các chuyên gia từ các doanh nghiệp bên ngoài, các chuyên gia từ các trường/viện.

Nhiệm vụ chính: hỗ trợ hội đồng quản trị ra các quyết định và giúp Ban giám đốc điều hành hoạt động trong Trung tâm.

4. Nhiệm vụ – chức năng các bộ phận

4.1. Bộ phận hỗ trợ ươm tạo và kỹ thuật:

-  Phụ trách đầu vào và đầu ra của quá trình ươm tạo .

-  Quản lý mạng lưới hợp tác.

-  Các chương trình đặc biệt.

4.2. Bộ phận kế hoạch – Tài chính:

-  Đề ra kế hoạch và phát triển cho Trung tâm

- Quản lý chi tiêu nội bộ của Trung tâm

4.3. Bộ phận hành chính – Tiếp thị:

- Quản lý chiến lược.

- Quản lý tài chính.

- Quản lý nhân sự.

- Hành chính.

- Marketing.

Thông báo

Các doanh nghiệp ươm tạo

Số lượt truy cập

012465
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
15
165
522
12465

TRUNG TÂM ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0917272679
Email: ctbi@ctu.edu.vn