A. LĨNH VỰC ƯƠM TẠO

Theo chiến lược phát triển của trường Đại Học Cần Thơ, các sản phẩm công nghệ được ưu tiên thuộc 5 lĩnh vực chính sau:

Công nghệ thực phẩm và sinh học.
Nông nghiệp và thủy sản
Công nghệ, tự động hóa và cơ điện tử.
Công nghệ môi trường
Công nghệ thông
Đây là những lĩnh vực đang được thành phố và nhà nước khuyến khích đầu tư phát triển. Trong tiến trình đổi mới, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế các ngành này sẽ trở thành các ngành mũi nhọn. Nếu Trung tâm định hướng ươm tạo và cho ra đời các doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực này sẽ là lợi thế cho Trung tâm. Thứ nhất, nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ từ phía chính quyền thành phố. Thứ hai, việc cho ra đời các doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp trong khu vực và thế giới sẽ tạo ra nguồn thu nhập rất lớn cho chính bản thân doanh nghiệp và cả Trung tâm vì hiện tại nhu cầu của các lĩnh vực này rất lớn mà nguồn cung trong nước thì chưa đáp ứng cả về chất và lượng.

Bên cạnh đó, việc ưu tiên ươm tạo các lĩnh vực này sẽ mang lại những lợi thế quan trọng đối với Trung tâm trong giai đoạn đầu vận hành và phát triển vì các lĩnh vực này là một trong những thế mạnh của trường Đại học Cần Thơ.

 

B. ĐỐI TƯỢNG ƯƠM TẠO

-    Đối tượng khách hàng mà Trung tâm nhắm đến là các sinh viên, các nhà nghiên cứu đang học tập, nghiên cứu khoa học tại các trường/viện muốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh dựa trên công nghệ thuộc vào các lĩnh vực ưu tiên của Trung tâm, đặc biệt ưu tiên ươm tạo cho các công nghệ thuộc trường Đại học Cần Thơ.

-    Ngoài ra, các doanh nghiệp công nghệ có quy mô vừa và nhỏ muốn nhận được hỗ trợ từ các dự án khoa học công nghệ.

C. QUY TRÌNH ƯƠM TẠO

Quy trình ươm tạo được tính từ khi ứng viên nộp đơn đệ trình vào Trung tâm,tuyển chọn, gia nhập vào Trung tâm, ươm tạo cho đến khi tốt nghiệp rời khỏi Trung tâm.

Quy trình ươm tạo như sau:

Gồm 3 giai đoạn: tuyển chọn, tiền ươm tạo và ươm tạo với các bước cơ bản sau:

-    Tìm hiểu và nộp hồ sơ đề nghị được tham gia Trung tâm.

-    Xét tuyển sơ bộ và phỏng vấn xác định doanh nghiệp tiềm năng.

-    Hỗ trợ trước khi ươm tạo: đào tạo và lập kế hoạch kinh doanh.

-    Quyết định tuyển chọn chính thức và ký kết hợp đồng ươm tạo.

-    Doanh nghiệp gia nhập Trung tâm, khởi động công việc kinh doanh.

-    Theo dõi, đánh giá định kỳ và cung cấp những hỗ trợ cần thiết.

-    Xét tuyển tốt nghiệp và duy trì hỗ trợ sau ươm tạo.

D. CÁC HOẠT ĐỘNG ƯƠM TẠO:

Thiết lập một thành viên mới (doanh nghiệp được ươm tạo).

Khi một ứng viên được chấp nhận gia nhập vào Trung tâm sẽ:

-    Ký kết một số điều khoản giữa doanh nghiệp (được ươm tạo) và Trung tâm.

-    Viết một báo cáo về tình trạng hiện thời của dự án/sản phẩm muốn thương mại hoá.

-    Tạo lập/ chuyển không gian làm việc vào trong Trung tâm.

Trung tâm sẽ chỉ định cá nhân có thẩm quyền theo dõi và giúp đỡ doanh nghiệp trong thời gian đầu gia nhập vào Trung tâm.

1.Hoạt động kiểm tra:

           Mỗi doanh nghiệp trong Trung tâm sẽ trải qua một quy trình kiểm tra định kỳ được tổ chức 3 tháng/1 lần. Ban quản lý Trung tâm sẽ thận trọng trong việc quyết định lựa chọn doanh nghiệp nào để kiểm tra với mức độ thường xuyên hơn. Ban quản lý Trung tâm sẽ thông báo đến các doanh nghiệp chậm nhất là 4 tuần trước ngày tiến hành kiểm tra.

           Các doanh nghiệp phải làm một báo cáo liệt kê đầy đủ các nhiệm vụ trong suốt quá trình ươm tạo và tập trung vào các nhiệm vụ đã đạt được và các nhiệm vụ phải hoàn thành trong thời gian tới. Các nhiệm vụ này phải phù hợp với chiến lược mục tiêu trong bản kế hoạch kinh doanh đã trình cho Trung tâm.

Sau mỗi lần kiểm tra, ban quản lý Trung tâm sẽ đưa ra quyết định:

-    Doanh nghiệp đó buộc phải chấm dứt việc ươm tạo tại Trung tâm.

-    Doanh nghiệp tiếp tục chương trình ươm tạo.

-    Doanh nghiệp đó được tốt nghiệp rời khỏi Trung tâm.

2.Tiêu chuẩn tốt nghiệp:

           Thời gian ươm tạo tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ sẽ kéo dài tối đa là 3 năm. Đến cuối giai đoạn ươm tạo, những doanh nghiệp trưởng thành và rời khỏi Trung tâm sẽ được đánh giá theo một số các tiêu chí của Trung tâm.

E. NHIỆM VỤ DOANH NGHIỆP ƯƠM TẠO:

- Các hợp đồng hợp tác.

Ký kết các hợp đồng hợp tác là một phần rất quan trọng đối với các doanh nghiệp được ươm tạo trong suốt quá trình ươm tạo.
Các doanh nghiệp được ươm tạo sẽ không được sử dụng bất kỳ lọai hình hỗ trợ/dịch vụ nào có trong Trung tâm nếu không có một hợp đồng rõ ràng giữa doanh nghiệp được ươm tạo và ban quản lý Trung tâm. Các thỏa thuận chỉ được ký kết sau khi các ứng viên thực hiện theo đúng những yêu cầu và hướng dẫn gia nhập vào Trung tâm.
-  Sử dụng các nguồn lực của Trung tâm.

-  Nhận được tất cả hỗ trợ và sử dụng các dịch vụ có trong Trung tâm.

- Số lượng doanh nghiệp trong Trung tâm:

           Đối tượng khách hàng trong Trung tâm được chia làm 3 nhóm chính: doanh nghiệp ươm tạo, các doanh nghiệp tốt nghiệp và các doanh nghiệp tiền ươm tạo. Trong đó, nhóm chính (nhóm chủ lực) vẫn là các doanh nghiệp ươm tạo.

           Trong giai đoạn 1 (01/2015 – 12/2015), Trung tâm chỉ tập trung vào việc ươm tạo 2 doanh nghiệp. Trong các giai đoạn sau, khi Trung tâm đi vào hoạt động sẽ cố gắng duy trì tỉ lệ ổn định giữa 3 nhóm khách hàng. Được như vậy, Trung tâm sẽ duy trì lượng doanh nghiệp ươm tạo ổn định và đảm bảo được đầu ra hàng năm.

Thông báo

Các doanh nghiệp ươm tạo

Số lượt truy cập

012466
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
16
166
523
12466

TRUNG TÂM ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0917272679
Email: ctbi@ctu.edu.vn